Анна Желева - тел.: 0885031449   

114

114

125

125

115

115

122

122

121

121

124

124

116

116

126

126

128

128

117

117

129

129

118

118

119

119

123

123

127

127

131

131

130

130

преди и след перманентен грим, направен от сертифицирани микропигментисти на Goldeneye, работещи в България.