БАЗОВО ОБУЧЕНИЕ
СКАЛП МИКРОПИГМЕНТАЦИЯ - ОСНОВИ НА МИКРОПИГМЕНТАЦИЯТА И ТЕХНИКИ
По време на този курс ще изучите основите на микропигментацията и ще работите върху тренинг материали и модели. Ще научите и ще можете да работите основни техники за скалп микропигментация.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЗНАЧЕНО?
Това е въвеждащо обучение за курсисти без опит в микропигментацията на скалп.

КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И КАКВО ВКЛЮЧВА?
Обучението в това ниво се провежда в три последователни дни, ако сте преминали базово обучение за вежди или устни към нашата академия.

Ако сте начинаещ в микропигментацията, обучението е четири дни - два теория и практика на латекс, и два за работа с модели.

Програма за тридневно обучение:
ДЕН 1: ТЕОРИЯ Основи на микропигментация на скалп – 10 уч. часа
•    Основи на микропигментация на скалп – основни причини за загуба на коса, кожни заболявания, белези; противопоказания; етапност на процедурата.
•    Пигментология и колористика
•    Предизвикателствата: кожни промени, свързани с микропигментацията; хигиена; противопоказания; възможни проблеми и причини, както и тяхното решение.
•    Маркетинг
•    Работа върху тренинг материали и практика върху изкуствена кожа (латекс).
•    Демонстрация на преподавателя върху жив модел, сесия 1

ДЕН 2: Основни параметри на техниката и практика - 10 уч. часа
•    Параметри на техниката: скорост на машина, ръка, правила за иглата.
•    Демонстрация на преподавателя върху жив модел, сесия 2
•    Практика на курсиста с жив модел, сесия 1

ДЕН 3: ПРАКТИКА – 10 уч. часа
•    Практика на курсиста с жив модел, сесия 2
•    Конкретни съвети за работа.
•    Практически насоки спрямо индивидуалните особености на всеки клиент.

*** Обучението се провежда само с оборудване на Goldeneye
*** Консумативите и учебните материали за обучението се предоставят от Академията.
*** Моделът се осигурява от курсиста

ИЗДАВА ЛИ СЕ СЕРТИФИКАТ?
Сертификатът се издава от Академията по микропигментация Goldeneye Bulgaria и удостоверява, че сте преминали базисно обучение по скалп микропигментация.


Обучения по микропигментация: